تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400 کد مطلب:25481
گروه: اخبار حوزه فرهنگ

انتشار مجموعه داستان دوزبانه «هم‌دیوار»مجموعه داستان دوزبانه «هم‌دیوار» نوشته میترا داور با برگردان پویان میرچی به آلمانی منتشر شد.

ایسنا: مجموعه داستان دوزبانه «هم‌دیوار» نوشته میترا داور با برگردان پویان میرچی به آلمانی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در معرفی این مجموعه که از سوی نشر پر منتشر شده عنوان شده است: مجموعه داستان «هم‌دیوار» مشتمل بر ۱۲ داستان کوتاه است. داستان‌های کوتاهی که نه تنها برشی بسیار کوچک از زندگی ما و جهان است،  در کلیّت خود، دورنمایی کلی از جهان را ترسیم می‌کند. نویسنده تصویرهایی بدون روتوش و واقعی با آمیزه‌ای از عنصر تخیل نیرومند در معرض دید خواننده قرار می‌دهد که در حکم آینه‌ای است تا خود و جهان را در آن ببینیم.

در  بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«جنگ جهانی سوم

شلوار پاچه‌گشاد زمانی مد بود؛ دوباره مد شد. در سال‌هایی کمابیش یکسان، مد دوباره بازمی‌گردد، جنگ جهانی نیز گاه مد می‌شود: جنگ جهانی اول، سپس جنگ جهانی دوم ...

پدربزرگم در جنگ جهانی دوم ورشکست شد؛ و پدرش در جنگ جهانی اول.  پدربزرگم می‌گفت: «هر بار توی خاندان ما، کسی ورشکست شد، بدانید که جنگ جهانی سوم آغاز می‌شود.»

همین است که ما هیچ‌گاه ریسک نمی‌کنیم و فکر سرمایه‌گذاری را از ذهن‌مان بیرون کرده‌ایم.
ترجیح می‌دهیم که کارمند باشیم، تا موجب پیش آمدن جنگ جهانی سوم شویم!

 

http://www.bookcity.org/detail/25481