تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1400 کد مطلب:25433
گروه: تازه‌های کتاب

همزیستی مکاتب متضاد

نگاهی به کتاب تفکر در باب توسعه

کتاب تفکر در باب توسعه، به دنبال کاوش در تفکر در باب توسعه از ابتدای عصر مدرن بوده و نتیجه آن طرح بحثی برای جست‌و‌جوی «تئوری اجتماعی جهانی» در شرایط جهانی شده امروز است. بر خلاف «تئوری توسعه»، که به طور معمول با کشورهای در حال توسعه سرو کار دارد، «تفکر توسعه» همه حوزه‌های علوم اجتماعی را در بر می‌گیرد و درباره توسعه به طور کلی و همه کشورها تئوری‌پردازی می‌کند.

در سراسر این کتاب تلاش شده است تا ارتباط آن با اثر کارل پولانی، تاریخدان و متفکر بزرگ علوم اجتماعی، حفظ گردد. او روش‌شناسی مطالعات توسعه و همچنین درک تئوریک پویایی‌های توسعه را با کارهای خود تحت تأثیر قرار داد. در این اثر، هتنه نیز مشابه پولانی به «دومین دگرگونی بزرگ» اشاره می‌کند. این دگرگونی جدید بر بستر پدیده جهانی شدن به معنای جنبش بازاری در مقیاس جهانی از دهه ۱۹۸۰ و ضد جنبش های انتقادی در جست و جوی بدیل‌های توسعه از سال  ۲۰۰۰ در حال ظهور است. به باور هتنه دیالکتیک جریان اصلی و جریان بدیل در تفکر توسعه، مبتنی بر مفهوم «جنبش مضاعف» در پولانی منجر به اصلاح فکر جریان اصلی و رام ساختن جریان بدیل می‌شود؛ لذا به جای آنکه مکاتب مختلف فکری توسعه را همچون تکامل انباشتی ایده‌ها به سوی یک تئوری توسعه جهانشمول بفهمیم بایستی آنها را در زمینه تاریخی خود درک کنیم که این موجب نمایان شدن همزیستی مکاتب متضاد و انباشت موازی آنها در طول تاریخ می‌شود.

این کتاب با ترجمه‌ی محمدمهدی دهدار و در انتشارات پگاه روزگار نو منتشر شده است.

 

http://www.bookcity.org/detail/25433