تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 26 مرداد 1400 کد مطلب:25228
گروه: برنامه‌های آینده

بررسی تاثیرمقامات العارفین بوعلی سینا برمتون عرفان عملی

سخنران: دکتر فرشته ندری‌ابیانه

  ابن‌سینا هر چند در فلسفه مشاء و طبابت شهرتی عام یافته است و وی را ارسطوی جدید نامیده اند، اما درحوزه عرفان نامور و از حق تقدم برخوردارنشده است در حالیکه بررسی آثار و احوال ایشان نمایانگر احراز این حق است.وی آثاری مانندحی بن یقظان، سلامان وابسال، قصیده عینیه، ترغیب بردعا وچندرساله دیگر در حوزه عرفان نگاشته است. مهم‌ترین اثر عرفانی ابن سینا، مقامات‌العارفین در نمط نهم اشارات است که بسیار مهم است و تعلق ابن سینا را به عرفان اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد. این اثر بر متون عرفان عملی مانند منازل‌السائرین خواجه‌عبدالله انصاری و حکمت متعالیه ملاصدرا اثرگذار بوده است.

بیست وچهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بوعلی سینا در روز چهارشنبه سوم شهریور ساعت ۱۱ صبح با عنوان «بررسی تأثیرات مقامات‌العارفین بوعلی سینا بر متون عرفان عملی» به سخنرانی دکتر فرشته ندری‌ابیانه، استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان، اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پیگری کنند.

http://www.bookcity.org/detail/25228