تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 کد مطلب:24585
گروه: اخبار شهر کتاب

در‌س‌گفتار «رساله الطیرنویسی از ابن‌سینا تا عطار»(جلسه دوم)

سخنران: دکتر مهدی محبتی

جلسه دوم این درس‌گفتار را با سخنرانی دکتر مهدی محبتی از طریق زیر مشاهده کنید.

 

instagram / ketabofarhang

aparat.com/bookcityculturalcenter

telegram / bookcitycc

 

 

http://www.bookcity.org/detail/24585