تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1399 کد مطلب:22204
گروه: تازه‌های کتاب

«چگونه منطقی نباشیم!» در بازار کتاب

کتاب «آموزه‌های غیرمنطقی (چگونه منطقی نباشیم!)» نوشته عبدالعظیم کریمی با هدف آشنایی‌زدایی از فضای فکری معمول و نگرش به مسائل روزمره منتشر شد.

ایسنا: کتاب «آموزه‌های غیرمنطقی (چگونه منطقی نباشیم!)» نوشته عبدالعظیم کریمی با هدف آشنایی‌زدایی از فضای فکری معمول و نگرش به مسائل روزمره منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در معرفی این کتاب که در ۲۶۴ صفحه توسط انتشارات مدرسه منتشر شده، عنوان شده است: کتاب «آموزه‌های غیرمنطقی (چگونه منطقی نباشیم!)» دعوتی برای گذر از زندگی روزمره و خروج از پوسته عادات است که بعضاً از روی شرطی شدن به آن خو گرفته‌ایم. و همچنین امکان دادن به فضای ذهن که جور دیگری ببیند و جور دیگری بشنود. 

همچنان که از نام کتاب پیداست نویسنده سعی کرده است با نگاه سلبی فرهنگ پرسش‌گری و نوعی تفکر انتقادی به مطالب را مطرح سازد. کریمی به جای بحث‌ها و نوشته‌های تفصیلی، گزاره‌ها و انگاره‌های کوتاهی را در سه وجه: من آموختم که...، اما نمی دانم چرا...و اما نمی‌دانم آیا... را در قالب کتاب گنجانده است که هر کدام از این گزاره‌ها  نوعی تلنگر زدن ذهن و بیدار کردن آن است.

در پشت جلد کتاب آمده است: این کتاب برای آموختن نیست بلکه برای افروختن است. شاید این گونه سخن گفتن و این سان اندیشیدن، ما را به آنچه«نباید بیاموزیم» و «نباید بیندیشیم» و نباید «به یاد آوریم»، نزدیک‌تر کند تا به آنچه حقیقتِ منطق هستی است ایمان راستین بیاوریم.

کتاب «آموزه های غیرمنطقی(چگونه منطقی باشیم!) در فروشگاه‌ها و فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس https://pakhshmadreseh.ir/ در دسترس مخاطبان قرار دارد.

 

http://www.bookcity.org/detail/22204