تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1399 کد مطلب:20703
گروه: اخبار شهر کتاب

برنامه‌های یک‌هفته با سعدی و سپهری

اول تا هشتم اردیبهشت ۱۳۹۹

روز اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی و چهلمین سال درگذشت سهراب سپهری است.مرکزفرهنگی شهرکتاب از روز دوشنبه اول اردیبهشت تا هشتم اردیبهشت میزبان استادان و صاحبنظران است که درباره سعدی و سپهری سخن می گویند و در سایت ، تلگرام و اینستاگرام شهرکتاب و دیگر رسانه های فرهنگی منتشر می شود.در طول این یک هفته از مقالات ، یادداشت ها و سخنان محمدرضاشجریان، فتح الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، اصغردادبه ، میرجلال الدین کزازی، شمس لنگرودی، منصور رستگارفسایی، هوشنگ رهنما، احمدپوری، ایرج شهبازی ، مهدی محبتی، منصورپایمرد، حسن ذوالفقاری، موسی بیدج، مهنوش مشیری، رویا صدر، اسماعیل امینی، ایرج زبردست، کامیارعابدی، علی اصغرارجی، سپیده موسوی، حسین کیانی و... بهره برده وساعاتی با سعدی وسپهری همراه می شویم.

 

http://www.bookcity.org/detail/20703