تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398 کد مطلب:19143
گروه: اخبار شهر کتاب

استفاده‌ی بدون مجوز از نام و علامت تجاری شهر کتاب پیگرد قانونی دارد

پیگرد قانونی در انتظار متخلفان

موسسه شهرکتاب به موجب گواهینامه‌های متعدد صادره از اداره ثبت علائم تجاری از جمله گواهینامه‌‌های شماره ۸۰۶۹۶، شماره ۱۸۸۹۸، شماره ۳۰۸۷۵۴ و شماره ۳۰۷۵۲۵ علامت تجاری «شهرکتاب» را به نام خود ثبت کرده و نیز به موجب شماره ثبت ۸۹۳۶ در اداره ثبت شرکت‌ها نام تجاری «شهر کتاب» را به خود اختصاص داده است. علامت تجاری موسسه مذکور مطابق  رویه اداره محترم مالکیت‌های صنعتی و علائم تجاری «علامت معروف» تلقی گردیده است.

فلذا هر گونه استفاده بدون مجوز از نام و علامت تجاری مؤسسه شهر کتاب (حتی با اضافه کردن پیشوند و پسوند) فارغ از مذمومیت اخلاقی و حرمت شرعی، از حیث قانونی نیز مستند به مواد ۳۱، ۳۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ممنوع و غیر قانونی است و به تصریح ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع تلقی می‌شود. همچنین به موجب مواد ۶۰ و ۶۱ قانون اخیر الذکر استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری دیگری واجد جنبه کیفری بوده و متخلف علاوه بر جبران خسارت حسب مورد به مجازات حبس تعزیری (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می‌شود.

 

 

http://www.bookcity.org/detail/19143