تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 کد مطلب:18993
گروه: برنامه‌های آینده

شمس و دعوت به خود راستین

سخنران: سودابه کریمی

من عرف نفسه، فقد عرف ربه. شمس آینه‌دار است؛ با آینه‌ای شش سو آمده تا ما را با «خود» آشنا کند. همان خودی که اسطرلاب حق است. اگر عمیقی هست، اوست و اگر مبارکی هست، از اوست. او ما را به خود اصیل‌مان دعوت می‌کند. آن خودی که از همه‌ی کلیشه‌ها ، قالب‌ها و شرطی‌شدگی‌ها فارغ است.  

یکی از مهمترین عواملی که از ما یک «منِ» دروغین می سازد، تقلید است. ما در تقلید، «دیگری» می شویم. حرف او را می‌زنیم، کار او را می‌کنیم و به باور و نظر او التزام داریم.

هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی شمس تبریزی در روز چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۳۰ به « شمس و دعوت به خود راستین» اختصاص دارد که با سخنرانی سودابه کریمی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این درس‌گفتار به تبیین تفاوت تقلید و متابعت و حقیقت وجود آدمی پرداخته می‌شود.

 

 

http://www.bookcity.org/detail/18993