کد مطلب: ۲۲۳۳۵
تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

آسیب شناسی تقابل در رفتار جمعی ایرانیان

کتاب زندگی یا جنگ (آسیب شناسی تقابل در رفتار جمعی ایرانیان) نوشته‌ی اردشیر بزرگ نیا از سوی انتشارات آرتیمانی منتشر شد.

شناخت هر جامعه‌ای بر اساس اندیشه‌ها و کنش‌های اعضای آن جامعه نسبت به هم صورت می گیرد و این اندیشه‌ها و کنش‌های اجتماعی هستند که اقوام و جوامع مختلف را از یکدیگر متمایز می‌سازند. کنش‌ها رفتارهای معناداری هستند که بین کلیه موجودات زنده رخ می‌دهند. این رفتارها ممکن است قابل مشاهده باشند و یا رفتاری بطئی و کمتر قابل مشاهده باشند. کنش‌ها در جوامع انسانی نیز رفتارهای معنادارو هدفمندی هستند که توسط کوچکترین جزهر جامعه یعنی انسانها در برابر یکدیگر و یا موجودات دیگر و یا عوامل طبیعی صورت می پذیرد. تمامی این رفتارها در پویایی و حرکت روبه جلوی اجتماعی و یا کندی درپیشرفت جامعه نفش بسزایی دارند.

رفتارها و کنش‌های عمومی و جاافتاده درهرجامعه‌ای با نگرش و تفکرات حاکم برآن جامعه همخوانی داشته و توسط آن دیدگاه‌ها هدایت می گردند. تغییردررفتارهایی که دریک جامعه نهادینه شده و به شکل یک خرده فرهنگ اجتماعی درآمده، تنها ازطریق تغییردردیدگاه اجتماعی آن جامعه امکان پذیراست.

دراین مجموعه سعی شده ضمن اشاره به مباحث علمی و تئوریک درخصوص رفتارهای جمعی و اشاره مختصری به شیوه‌های رفتارشناسی درخصوص اندیشه‌ها و رفتارهای متقابلانه و بازدارنده ازپیشرفت، که درجامعه امروزی نهادینه شده‌اند وهمچنین چگونگی ممانعت این رفتارها از روانی حرکت رو به جلوی جامعه صحبت شود.

چهارفصل اول این کتاب به مباحث علمی و تئوریک اختصاص دارد. فصل اول در خصوص مکانیسم کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی و ارتباط آن با اندیشه‌های درست و نادرست و نظریه‌هایی درهمین راستا صحبت می‌کند. فصل دوم به سرمایه اجتماعی و سنجش آن درجامعه اختصاص دارد. درفصل سوم به روش های شخصیت شناسی و رفتارشناسی فردی و ارتباط آن با رفتارجمعی و استفاده ازاین شیوه‌ها برای تقویت نقاط قوت و کنترل نقاط ضعف رفتارهای انفرادی، برای بهبود بخشیدن این این رفتارها دراجتماع اشاره شده است. و درنهایت فصل چهارم تعریف متفاوت و جدیدی از امنیت را به صورت یک نظریه مطرح می کند. فصل پنجم اختصاص دارد به رفتارها و اندیشه های بازدارنده و کند کننده روند رو به جلوی جامعه ایرانی که اعضای این جامعه را در یک تقابل و رو دررویی دائمی قرار داده و مانع از تجمیع انرژی‌های جامعه برای حرکت رو به جلوی اجتماعی می شود. فصل ششم نیز به نتیجه گیری و ارتباط دادن موارد یادشده درچهار فصل اول با فصل پنجم اختصاص دارد.

 

0/700
send to friend
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST