کد مطلب: ۲۱۹۱۷
تاریخ انتشار: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

مناقشات جان راولز و مایکل سندل

مریم بیانی

به تازگی چاپ دوم «جان راولز از نگاه مایکل سندل» نوشته یوسف شاقول و اکرم نوری زاده توسط انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.

چاپ نخست این کتاب زمستان ۱۳۹۷ با شمارگان ۳۰۰ نسخه و بهای ۶۵ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود. جان راولز نظریه پرداز انصاف وعدالت است وآثارش به فارسی ترجمه شده ومخاطبان ایرانی با آثاروآراء اوآشنایی دارند اما مایکل سندل به میزان راولز درایران شهرت ندارد.

 

شاقول و نوری زاده در این کتاب تلاش کرده‌اند به طور جامع نقدهایی را که سندل به دیدگاه لیبرالیستی راولز وارد کرده، شرح و تبیین کنند. آنها در مقدمه‌شان بر این کتاب نوشته‌اند «هدف اصلی کتاب حاضر این است که مهمترین اندیشه‌های سندل و نیز موضع انتقادی او را در برابر اندیشه‌های رالز تبیین نمایند.» این بررسی در کتاب «جان رالز از نگاه مایکل سندل» در پنج فصل تدوین شده است.  

«مایکل جی. سندل» استاد دانشگاه هاروارد در رشته دولت و فلسفه سیاسی، از برجسته‌ترین صاحب‌نظران در زمینه فلسفه سیاسی معاصر غرب و از چهره‌های مطرح در مکتب جماعت‌گرایی است. او در بخشی از دوران دانشجویی خود، شاگرد «چارلز تیلور» دیگر اندیشمند جماعت‌گرا بود. شهرت و اهمیت سندل بیش از هر چیز برخاسته از کتاب اثرگذارش با عنوان «لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت» است که در ۱۹۸۲ در نقد اندیشه و آرای «جان راولز» دیگر فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی نوشته شد و از همان هنگام، سربرآوردن یکی از منتقدان مهم لیبرالیسم در آمریکا را نوید داد.

 

 مناقشاتی که در ایران بر سر خوانش‌های جدید از عدالت صورت گرفت، بیشتر از هر فیلسوف دیگری که درباره عدالت قلم زده، نام راولز را بر سر زبان‌ها انداخت، این مناقشات تا مدتها میان چهره‌های فکری ایرانی وجود داشت و بخش مهمی از آن هم به فضای ژورنالیستی راه یافت و بدین‌ترتیب جان راولز را به چهره‌ای تقریباً شناخته شده در ایران تبدیل کرد.

 

از سوی دیگر، اگر چه از هر دوی این شخصیت‌ها کتاب‌های مهمی به فارسی ترجمه شده است، اما راولز به عنوان چهره‌ای که نظریه‌اش در باب عدالت خیلی زود در سراسر جهان به مباحثات نظری بسیاری دامن زد، در ایران هم مورد توجه موافقان و مخالفان او قرار گرفت. درباره این کتاب با دکتراکرم نوری زاده گفتگویی مکتوب وکوتاه انجام شده است که ازنظرتان می گذرد.

                                           #####

 

۱_ کتاب جان راولز ازنگاه مایکل سندل، پایان نامه شمابوده است که به صورت کتاب منتشرشده است.چطورشد به این دوفیلسوف توجهتان جلب شد ودراین اثربه چه مطالبی پرداخته اید؟

 

کتاب جان راولز از نگاه مایکل سندل، مروری بر دیدگاه‌های مایکل سندل، اندیشمند حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی معاصر امریکایی است. سندل در تلاش برای نقد لیبرالیسم سیاسی معاصر موجود در بطن سیاست و اخلاق روزمره جامعه امریکایی، ابتدا از نقد نظریه عدالت جان راولز آغاز می‌کند که به زعم وی، این کتاب نماینده مبانی و اصول و اخلاق شهروندی کنونی جامعه امریکاست. وی به ناکارآمدی‌های اخلاق سودگرا و وظیفه‌‌گرا اشاره می‌کند و درصدد می‌شود تا اخلاق فضیلت را بعنوان جایگزینی برای اخلاق لیبرال معاصر معرفی کند تا پاسخ گوی چالش‌های اخلاقی معاصر باشد.

 

۲_ باوجوداین که چنداثرازمایکل سندل به فارسی ترجمه شده است امادرایران به میزان جان راولز شناخته شده نیست.خیلی