گزارش تصویری نشست «تاریخ و فلسفه علم»

 

 

با حضور:
حسین معصومی‌همدانی
امیراحسان کرباسی‌زاده
حسین شیخ‌رضایی
حنیف قلندری
حسن امینی

چهارشنبه 5 تیر 1398
کد مطلب: 18285
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران،