گزارش تصویری نشست «مردی که با باد صبا رفت»

 

با حضور:
احمد سمیعی‌گیلانی
محمدرضا سحاب
محمد روشن
محمود جعفری‌دهقی
سعید فیروزآبادی
نادر حقانی
محمدهادی ورهرام
جان‌الله کریمی‌مطهر
سهراب فتوحی
علی‌اصغر محمدخانی

شنبه 14 اردیبهشت 1398
کد مطلب: 17968