گزارش تصویری «همایش سعدی و شیلر»

 

 

با حضور:
مایکل کلور برشتولد(سفیر آلمان)
محمود حدادی
فرانک هاشمی
سعید فیروزآبادی
علی عبداللهی
فاطمه‌ خداکرمی
کوروش کمالی‌سروستانی
علی‌اصغر محمدخانی

 

چهارشنبه 28 فروردین 1398
کد مطلب: 17869