گزارش تصویری نشست «یک روز با سلینجر»

 

 

با حضور:
ابوالفضل حری
مصطفی مستور
امیر پوریا
سینا دادخواه
نیما رئیسی

چهارشنبه 12 دی 1397
کد مطلب: 17274